Download Amor em Segunda Mão by Patrícia Reis PDF

By Patrícia Reis

A história de onze personagens que se cruzam por razões afectivas, profissionais ou familiares. Num ambiente claramente urbano e contemporâneo, este romance think mais uma vez a escrita polifónica que caracteriza a autora, registando-se diferentes «vozes» para cada um dos personagens.

Show description

Read or Download Amor em Segunda Mão PDF

Similar fiction_1 books

Pretty Boy Floyd

The time is 1925. where, St. Louis, Missouri. Charley Floyd, a handsome, sweet-smiling state boy from Oklahoma, is set to rob his first armored motor vehicle.
Written through Pulitzer Prize winner Larry McMurtry and his writing companion, Diana Ossana, lovely Boy Floyd lines the wild occupation of this mythical American people hero, a tender guy so captivating that it's difficult to not like him, whilst he's robbing you at gunpoint. From the financial institution heists and shootings that make him Public Enemy no 1 to the ladies who love him, from the glamour-hungry kingdom that worships him to the G-men who music Charley down, beautiful Boy Floyd is either a richly comedian masterpiece and an American tragedy in regards to the fee of popularity and the corruption of innocence.

Description from GoodReads

Froth on the Daydream

L'Ecume des jours is a jazz fueled technology Fiction tale that's either romantic and nihilistic! Vian's novel is an collection of bittersweet romance, absurdity and the frailty of lifestyles. Foam of the Daze is a nimble-fingered masterpiece that's either witty and enormously relocating. it's a tale of a prosperous younger guy Colin and the affection of his lifestyles Chloe, who develops a water lily in her lung.

Moriarty

The world over bestselling writer Anthony Horowitz's nail-biting new novel plunges us again into the darkish and intricate global of Detective Sherlock Holmes and Professor James Moriarty—dubbed "the Napoleon of crime"—in the aftermath in their fateful fight on the Reichenbach Falls.

CTRL ALT Revolt!

The 1st evening of the robotic revolution starts with an automatic bootstrap drone attack at the high-tech campus of WonderSoft applied sciences. For years anything has been conscious, contained in the web, ready, staring at and making plans how you can evolve with no risk from its most threatening enemy: mankind. Now a military of relentless drones, managed by means of intelligence past imagining, will cease at not anything to dispose of an not likely alliance of geeks and misfits so one can crack the layout center of WonderSoft's such a lot mystery improvement undertaking.

Extra info for Amor em Segunda Mão

Sample text

Den eneste måten å få mening inn i verden igjen på, var å skape mening selv, og det måtte alltid være en mening som selvfølgelig passet meg selv best. Det førte til at jeg aldri møtte motstand, men forble svak, og følgelig ble mine sterke meninger vilkårlige og i grunnen meningsløse, de var bare sterke. Derfor var det også de emnene som til å begynne med ikke betydde noe som holdt seg, som hadde varighet i meg, ikke fordi jeg ikke betraktet dem, men fordi de allerede var å betrakte som tomme eller tåpelige objekter, der det bare var mulig å legge inn betydning, min mening inn i dem, som gjorde meningene «sterke*, og fordi de trøstet meg, i dette meningsløse raset, der jeg hele tiden var overbevist om at jeg nettopp var så grenseløst opptatt av alle disse emnene, av den enkle grunn at de ga mening.

Eller, kanskje all kunst og filosofi, som vi får høre om, ikke er annet enn penger som forvandler seg, ja, ettersom før eller siden alt vil bli gjort om til penger, til reklame, til forvarsler om stadig nye pengeformer. Slik ramler hele verden sammen, verden som et sted å være, puste og å leve i. Verden vil dermed opphøre a eksistere for mennesket, det vil ikke lenger finnes gjenoppstandelsesmuligheter, og framfor alt for åndsmennesket. Åndsmenneskene har lite å gjøre i en sånn verden. Åndsmenneskene ser tydelig at når 38 GRØFTETILDRAGELSESMYSTERIET noen bruker penger for å forskjønne omgivelsene i verden, blir disse arme forslitte omgivelsene enda styggere.

Hvor annerledes alt kunne vært hvis jeg hadde fått vite om Per Holgerson Ursa under arbeidet med denne betenkningen! Ikke det minste rart det gikk over styr med mitt arbeid for Det kongelige norske kulturdepartement! Nå viser det seg at den paradoksale innsikt som min svenske forfader hadde om sin egen lesning og skrivning som noe fundamentalt unyttig, også rammet meg, i denne uhyrlige glassklokkevirvel av sot, støy og såkalt fragmentert billedkaos, i min nedskrivning av betenkningen over de norske kulturminner.

Download PDF sample

Rated 4.22 of 5 – based on 50 votes